บอดี้การ์ด

จ้างบอดี้การ์ด บริษัทบอดี้การ์ดมืออาชีพอันดับ 1 ขึ้นที่เรื่องมาตรฐานสูง

ควรศึกษาชายและหญิงที่ประกอบอาชีพเป็น บอดี้การ์ด คุณมีความพร้อมด้านร่างกาย หรือ เคยเรียนตำรวจ หรือแค่มีเพียงความกระตือรือร้นและมีพรสวรรค์ในการเป็นบอดี้การ์ด ถ้าจะจ้างบอดี้การ์ดต้องศึกษาเรื่องอะไรบ้าง

ความเข้าใจผิดที่เป็นที่นิยม

การป้องกันโดยการปิดเจ้าหน้าที่คุ้มครองจากไอร์แลนด์ นักสืบหน่วยพิเศษ
บทบาทของบอดี้การ์ดมักจะถูกเข้าใจผิดจากประชาชนเพราะคนธรรมดาทั่วไปของการเปิดรับเฉพาะกับร่างกายป้องกันที่เป็นปกติในละครอย่างหนักหนังเด่นชัดของวิชาชีพเช่น 2018 ละครทีวีอังกฤษ Bodyguard ซึ่งในบอดี้การ์ดจะปรากฎในfirefightsกับ ผู้โจมตี ตรงกันข้ามกับวิถีชีวิตที่น่าตื่นเต้นที่แสดงบนหน้าจอภาพยนตร์ บทบาทของผู้คุ้มกันในชีวิตจริงนั้นธรรมดากว่ามาก ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการวางแผนเส้นทาง การค้นหาห้องล่วงหน้าและอาคารที่ลูกค้าจะไปเยี่ยมชม การค้นคว้าภูมิหลังของบุคคลที่จะติดต่อกับลูกค้า ค้นหายานพาหนะ และพาลูกค้าไปในแต่ละวันอย่างตั้งใจ กิจกรรมวัน

บทบาทของผู้คุ้มกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ประการแรก ขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้คุ้มกันที่กำหนดในทีมป้องกันอย่างใกล้ชิด ผู้คุ้มกันสามารถเป็นผู้คุ้มกันคนขับ เจ้าหน้าที่ป้องกันอย่างใกล้ชิด (ที่คุ้มกันลูกค้า) หรือส่วนหนึ่งของหน่วยเสริมที่ให้การสนับสนุน เช่น การตรวจจับ “บั๊ก” ทางอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบการตอบโต้การซุ่มยิง สิ่งอำนวยความสะดวกในการค้นหาล่วงหน้า การตรวจจับIEDและผู้ตรวจสอบภูมิหลังที่จะติดต่อกับลูกค้า ประการที่สอง บทบาทของผู้คุ้มกันขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่ลูกค้าเผชิญ ผู้คุ้มกันที่ปกป้องลูกค้าที่เสี่ยงต่อการถูกลอบสังหารจะมุ่งเน้นไปที่บทบาทที่แตกต่างกันมาก (เช่น การตรวจสอบรถยนต์สำหรับอุปกรณ์ IED, ระเบิด , มองหามือปืน ฯลฯ) มากกว่าผู้คุ้มกันที่คุ้มกันคนดังที่กำลังถูกช่างภาพแท็บลอยด์ที่ดุร้ายสะกดรอยตาม (เช่น บทบาทจะขอให้ช่างภาพรักษาระยะห่างและปิดกั้นเส้นทางของตากล้องที่ดุดัน) บอดี้การ์ดบางคนเชี่ยวชาญในการปกป้องเด็กๆ ของVIPอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องพวกเขาจากการลักพาตัวหรือการลอบสังหาร

บอดี้การ์ดหน้าหัก

ขั้นตอนการจ้างบอดี้การ์ด

การรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือ บอดี้การ์ด นั้นถือได้ว่ามีความสำคัญมากในการลงรายละเอียดงานในส่วนต่างๆ ลูกค้ามีความจำเป็นในการให้ข้อมูลเชิงลึกให้ได้มากที่สุดกับทางบริษ้ทผู้ให้บริการบอดี้การ์ด โดยข้อมูลต่าง ๆ จะเป็นความลับเฉพาะทีมงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

การเตรียมข้อมูลในการให้กับทางทีมบอดี้การ์ด มีคร่าว ๆ ดังนี้

• ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า
การจ้างบอดี้การ์ด ทางบริษีทฯ จะมีเจ้าหน้าที่พูดคุยสอบถามข้อมูลพื้นฐานและมีแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลของวีไอพี ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ, ID Card, Passport, กรุ๊ปเลือด, โรคประจำตัว, ยาที่ใช้เป็นประจำ, การแพ้ยา/แพ้อาหาร, เบอร์ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น

• ข้อมูลด้านความต้องการของลูกค้าที่ให้ทางทีมบอดี้การ์ดช่วยเหลือ
ลูกค้า/วีไอพีแจ้งถึงความต้องการในการจ้างบอดี้การ์ด เช่น ต้องการจ้างบอดี้การ์ดสำหรับงานด้านไหน เป็นต้น นอกจากนี้ทางลูกค้าจำเป็นต้องให้ข้อมูลเชิงลึกทางทีมงานบอดี้การ์ดอย่างครบถ้วน อาทิเช่น ท่านมีคู่กรณีหรือไม่, ข้อกังวลด้านความปลอดภัยของท่าน รวมไปถึงบอดี้การ์ดดาราศิลปินที่ต้องการทีมบอดี้การ์ดอารักขาคุ้มกันในการป้องกันการเข้าถึงตัวดาราศิลปินนั้นๆ, การกำหนดบัตร staff ในการเข้าถึงจุดต่าง ๆ กรณีลูกค้านักธุรกิจหากท่านมีศัตรูส่วนตัวคู่แข่งทางการค้าท่านจำเป็นต้องแจ้งให้ทางทีมบอดี้การ์ดทราบ หรือกรณีลูกค้ามหาเศรษฐี/เซเลบบริตี้ที่ต้องการทีมบอดี้การ์ดอารักขาคุ้มกันไปในสถานที่ต่างๆ ท่านอาจต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมไปถึงความเป็นส่วนตัว ซึ่งในข้อมูลตรงนี้ทางทีมงานบอดี้การ์ดจะทำการประเมินในการจัดทีมบอดี้การ์ดอารักขาคุ้มกันได้ตรงตามเนื้อหางาน  หา บอดี้ การ์ด  ตรงจุดของปัญหาและข้อกังวลในด้านความปลอดภัย โดยบอดี้การ์ดแต่ละนาย Level, Skill ความถนัดเฉพาะด้านและประสบการณ์ด้านความชำนาญงานในการอารักขาคุ้มกันแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้า/วีไอพีจะได้ทีมบอดี้การ์ดที่สามารถตอบโจทย์ในปัญหาและความต้องการได้ตรงจุด

• การแจ้งกำหนดการ วัน เวลา สถานที่ นัดหมาย
เมื่อทางลูกค้า/วีไอพีตกลงจ้างบอดี้การ์ด ทำการสรุปวัน เวลา สถานที่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีทีมงานหัวหน้าชุดที่จะพาทีมบอดี้การ์ดไปทำการซ้อมเดินจุด และวาง Security Plan แผนงานต่างๆ การวางจุดสำหรับ Security พื้นที่ การวางแผนงานหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือในสถานการณ์คับขันต่างๆ อาทิเช่น การดูจุดสูงข่ม, การจัดที่จอดรถ, การใช้ลิฟท์, การใช่ช่องทางพิเศษ, การประสานงานเจ้าหน้าที่ฝ่าย Security อาคารสถานที่นั้นๆ, การซ้อมเส้นทางมูฟ VIP กรณีหากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ เป็นต้น เพื่อมีแผนการรองรับสถานการณ์นั้นๆ โดยการซ้อมเดินจุดนี้เราจะทำการซ้อมแผนล่วงหน้าก่อนวันเริ่มงาน

• การชำระเงิน
ทางบริษัท บอดี้การ์ด วีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอย่างถูกต้อง เมื่อลูกค้า/วีไอพี ตกลงจ้างบอดี้การ์ด ทางบริษัทฯ จะดำเนินการส่งเอกสารสำหรับการชำระเงินต่างๆให้กับทางลูกค้า/วีไอพี เพื่อทำสัญญาจ้างบอดี้การ์ดและทำการชำระเงินก่อนเริ่มงาน

การจ้างบอดี้การ์ด นั้น ท่านจะได้ทีมบอดี้การ์ดมืออาชีพระดับมือพระกาฬของเมืองไทยในการจัดการทีมบอดี้การ์ดอารักขารักษาความปลอดภัยที่มากไปด้วยประสบการณ์การทำงาน บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม VIP Protection ซึ่งเป็นหลักสูตรการฝึกอารักขาบุคคลสำคัญโดยตรง นอกจากนี้ทีมบอดี้การ์ดยังถูกฝึกในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำ CPR ด้วย ทุกๆ Skill และประสบการณ์การทำงานของเราเป็นการแสดงถึงความเป็นมืออาชีพของเรา

บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกหลักสูตร VIP Protection การอารักขาบุคคลสำคัญมาโดยเฉพาะ
• บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้ที่มีความรู้ข้อบทกฎหมายแห่งราชอณาจักรไทย
• บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมไปถึงการทำ CPR
• บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงาน และไม่มีประวัติเสียหายในการทำงาน
• บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา คดีอาชญากรรม คดียาเสพติด และคดีร้ายแรงต่าง ๆ
• บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อร้ายแรง
• บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้
• บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี
• บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้มีวุฒิภาวะ ทั้งอารมณ์ ความคิด และ จิตใจ ที่ดี
• บอดี้การ์ดของเราเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นอย่างดี

หากท่าน คือ บุคคลที่กำลังประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแวดวงของสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางการเมือง, ผู้นำทางความคิด, นักการทูต, เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ, นักธุรกิจ, นักร้อง, นักแสดง ฯลฯ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีโอกาสและความเสี่ยงภัยสูงที่จะตกเป็นเป้าหมายในการก่อเหตุร้ายจากผู้ที่ไม่พึงประสงค์ได้โดยง่ายกว่าบุคคลทั่วไป

ดังนั้น การวางแผนในการดูแลรักษาความปลอดภัยจึงถือเป็นเรื่องทึ่มีความสำคัญและมีความจำเป็นที่ขาดเสียมิได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันตลอดจนการเดินทาง และยังเป็นการป้องปราม,ระงับยับยั้งภัยอันตรายอื่น ๆ ที่อาจเกิดหรือมีขึ้นในอนาคตอีกด้วย

บอดี้การ์ด

บริการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล ระดับมืออาชีพ อีกหนึ่งบริการพิเศษจาก “ นักสืบแห่งประเทศไทย ” หากท่าน และครอบครัวของท่านต้องการการป้องกัน เราจะป้องกันให้ท่าน ไม่ว่าจะเป็นคนดัง VIP นักการเมือง นักการฑูต นักธุรกิจ ฯลฯ หากท่านต้องการการป้องกันที่เราสามารถช่วยได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านจะรู้สึกปลอดภัยจากการป้องกันจากเรา ด้วยทีมงานบอดี้การ์ด ที่ได้รับการฝึกอบรมพิเศษ ที่มีประสบการณ์มากมายหลายสถานการณ์ และปฏิบัติงานให้ท่านอย่างมืออาชีพ

ดังนั้น การวางแผนในการดูแลรักษาความปลอดภัยจึงถือเป็นเรื่องทึ่มีความสำคัญและมีความจำเป็นที่ขาดเสียมิได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันตลอดจนการเดินทาง และยังเป็นการป้องปราม,ระงับยับยั้งภัยอันตรายอื่นๆ ที่อาจเกิดหรือมีขึ้นในอนาคตอีกด้วย

   • คุ้มครองรักษาความปลอดภัยคนดัง
   • คุ้มครองรักษาความปลอดภัยผู้บริหาร
   • คุ้มครองรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
   • คุ้มครองรักษาความปลอดภัยบุคคลในครอบครัว
   • คุ้มครองรักษาความปลอดภัยสำหรับแขกวีไอพีขององค์กร
   • คุ้มครองรักษาความปลอดภัยการเดินทางส่วนบุคคล,หมู่คณะ

เพราะเรื่องของความปลอดภัยคือหัวใจของงาน “บอดึ้การ์ด” เราจึงเข้มงวดในมาตรฐานขั้นสูงสุดของกฏระเบียบอันว่าด้วยเรื่องของการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว เราพร้อมที่จะจัดส่งทีมผู้ชำนาญการลงสำรวจพื้นที่จริงล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างได้รับการปฎิบัติด้วยความถูกต้องเรียบร้อยตามขั้นตอน และสิ่งสำคัญอีกประหนึ่งคือการได้รับความร่วมมือจาก “ ผู้ว่าจ้าง ” โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา (เราจะเก็บรักษาเป็นความลับ) ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเสริมให้การวางแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นไปด้วยความถูกต้อง รัดกุมได้มากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถประเมินสถานการณ์และจัดวางอัตรากำลังคนได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยท่านสามารถเลือกใช้บริการในรูปแบบต่างๆ ได้ดังนี้

   • รายวัน (แบบกำหนดช่วงระยะเวลา 8,12,24 ชั่วโมง)
   • รายสัปดาห์
   • รายเดือน
   • รายปี
   • เฉพาะกิจพิเศษ (ตามตกลง)

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการจ้างบอดี้การ์ด

 • การแต่งกายของบอดี้การ์ด โดยปกติจะคำนึงถึงความเหมาะสมของสถานที่และลักษณะของภารกิจเป็นหลัก
 • ยานพาหนะในการเดินทางผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดเตรียม หรือหากต้องการให้ทีมงานบอดี้การ์ดเป็นผู้จัดหามาเองก็ได้
 • ในการปฎิบัติงานหากมีความจำเป็นต้องพักค้างคืน “ ผู้ว่าจ้าง ” ต้องจัดหาที่พักที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการปฎิบัติภารกิจให้กับทีมบอดึ้การ์ด
 • เมื่อตกลงว่าจ้าง “ ผู้ว่าจ้าง ” ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า 60% ของราคาค่าจ้างทั้งหมดให้กับ “ผู้รับจ้าง
 • วัน เวลา สถานที่นัดหมาย ให้ถือเป็นเวลาเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการปฎิบัติงานตามข้อตกลง
 • เมื่อครบกำหนดเวลาตามข้อตกลงหากภารกิจยังคงไม่เสร็จสิ้น ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยทางเราจะคิดค่าบริการเพิ่มในอัตรา 500 บาท/คน/ชั่วโมง
 • ผู้ว่าจัาง ” ตกลงชำระค่าจ้างในส่วนที่เหลือให้กับ “ผู้รับจ้าง” เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในวันดังกล่าว และให้คิดรวมค่าล่วงเวลาตลอดจนค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามที่ได้ตกลงกันไว้ (ถ้ามี) ให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวกัน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *