คำเตือนในการใช้ยา Amantadine

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อน ใช้ยา หากมีประวัติ แพ้ยา หรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงยาและสารอื่น ๆ เพราะยาอาจมีส่วนประกอบที่ทำให้เกิดอาการแพ้ยาหรือเกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ ตามมาได้
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการใช้ยาหากป่วยเป็น โรคพาร์กินสัน เพราะอาจมีความเสี่ยงในการเกิด มะเร็งผิวหนัง เมลาโนมาตามมาได้
 • ผู้ป่วยโรคไตในระดับรุนแรงไม่ควรใช้ยานี้ และควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาหากป่วยเป็นโรคตาบางชนิด อย่างต้อหินมุมปิดที่ยังไม่ได้รับการรักษา
 • ไม่ควรใช้ยานี้หากผู้ป่วยได้รับการพ่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทางจมูกในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา และห้ามพ่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทางจมูกขณะใช้ยา เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลงและไม่อาจป้องกันโรคได้อย่างเต็มที่ หากจำเป็นต้องใช้ยา หลังพ่นวัคซีนครั้งสุดท้ายให้เว้นช่วงอย่างน้อย 2 วันก่อนใช้ยานี้
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากผู้ป่วยมีอาการง่วงซึมตอนกลางวันที่เกิดจากการนอนหลับผิดปกติหรือการใช้ยา มีอาการชัก เผชิญภาวะคั่งน้ำ ภาวะหัวใจวาย โรคเกี่ยวกับตับและไต ความดันโลหิตต่ำ เป็นลมบ่อย โรคผิวหนังอักเสบ ต้อหิน พิษสุราเรื้อรัง เสพติดยา มีการเจ็บป่วยทางจิตใจ มีอาการทางจิต และมีความคิดหรือความพยายามฆ่าตัวตาย
 • ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ขณะใช้ยานี้ เพราะอาจเกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้
 • หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ การใช้เครื่องจักร หรือการทำกิจกรรมที่ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะยานี้อาจทำให้ง่วงระหว่างวันและส่งผลให้เกิดอันตรายได้
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานยาลดความอ้วน ยาที่เป็นคาเฟอีน และยากระตุ้นอื่น ๆ อย่างยารักษาโรคสมาธิสั้น โดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ เพราะการรับประทานยาดังกล่าวร่วมกับยา Amantadine อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้
 • หากผู้ป่วยที่ใช้ยานี้ในการรักษาอาการโรคพาร์กินสันมีอาการดีขึ้น ควรออกกำลังกายแต่พอดี เพราะอาจเสี่ยงต่อการหกล้มเพิ่มขึ้นได้
 • ควรลุกขึ้นจากท่านั่งหรือท่านอนอย่างช้า ๆ ขณะใช้ยานี้ เพื่อลดอาการเวียนศีรษะและวิงเวียนคล้ายจะเป็นลม
 • ผู้ป่วยสูงอายุมักมีความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงขณะใช้ยานี้ได้มากกว่าวัยอื่น เนื่องจากไตมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้น ทำให้กำจัดยาออกจากร่างกายได้ยากขึ้น
 • สตรีมีครรภ์หรือผู้ที่วางแผนจะตั้งครรภ์ควรปรึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดก่อนใช้ยา เพราะตัวยาอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้
 • ไม่ควรให้นมบุตรขณะใช้ยานี้ เพราะยาอาจซึมผ่านน้ำนมมารดาและเป็นอันตรายต่อทารกได้
 • ไม่นำยานี้มาใช้รักษาไข้หวัดใหญ่ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *