สืบเรื่องชู้สาว

อัตราค่าบริการนักสืบ ราคาเท่าไหร่ มีการคิดยังไง ?

จ้างนักสืบ ราคาเท่าไหร่ เป็นหนึ่งในคำถาม ที่ยอดฮิต จากหลายๆ คำถาม ซึ่งบางครั้ง ค่าใช้จ่าย จากการ จ้างนักสืบ นั้น ราคา ไม่เท่ากัน จากปัจจัยต่างๆ อย่าง จึงมีคำถามเกิดขึ้น มาอีก ทำไมแต่ละงานสืบ แต่ละเคสงาน ราคา ไม่เท่ากัน นักสืบเอกชน เขามีวิธีคิด หรือหลักในการกำหนดราคา ค่าจ้างในแต่ละงานอย่างไร
การคิดราคาค่าบริการ สำหรับงานสืบ ไม่มีราคาที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับว่าให้สืบอะไร , ข้อมูลที่ต้องการ มีความยากง่าย ในการเข้าถึง แค่ไหน , ข้อมูลที่ได้มา มากน้อยแค่ไหน , ระยะเวลาในการสืบ , พื้นที่ที่จะต้องไปสืบ มันจึงเกิดความแตกต่าง ของราคาจ้าง

อัตราค่าบริการนักสืบในพื้นที่
1. การให้บริการถ่ายรูป บุคคล ทรัพย์สิน รถยนต์ หรือสถานที่ต่างๆ โดยไม่มี การสะกดรอยตาม ติดตามบุคคล ร่วมด้วย (10 รูป) โดยคิดค่าบริการ ครั้งละ 3,500 บาท
2. การสืบชู้สาว , การสะกดรอยตาม ติดตามสังเกตพฤติกรรม พร้อมถ่ายรูป หรือถ่ายวิดีโอ คิดค่าบริการวันละ 3,500 – 6,000 บาท ขึ้นอยู่กับ ระดับความยาก-ง่าย ของงานนั้น ๆ (ใน 1 วัน นักสืบจะทำงาน 12 ชั่วโมง โดยจะนับ จากเวลา ที่ไปรอเฝ้าเป้าหมาย )

แต่ถ้าเลยเวลา ที่กำหนดไปแล้ว ท่านยังต้องการให้นักสืบ ติดตามเป้าหมาย ต่อเนื่อง ท่านต้อง จ่ายค่าทำงานล่วงเวลา ให้กับทางสำนักงานฯ โดยการตกลงค่าจ้างกัน แล้วแต่กรณี
สำหรับการดำเนินการ ในการปฏิบัติงาน จะใช้ทีมงานนักสืบ 1 ทีม ประกอบด้วย บุคคลากรจำนวน 3 คน โดยใช้ ยานพาหนะ คือ รถจักรยานยนต์ 1 คัน และรถยนต์อีก 1 คัน
โดยราคา ค่าบริการ นักสืบนี้ เป็นราคาสุทธิ ที่รวมค่าใช้จ่าย ทั้งหมด ทุกอย่างแล้ว จะไม่มีการ มาขอเบิก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มอีก เช่น ค่าน้ำมัน ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช้จ่าย เวลาเป้าหมาย เข้าไป ในร้านอาหาร หรือสถานบันเทิงต่างๆ กับทางลูกค้าอีก
ในกรณี ที่กำลัง ติดตามเป้าหมายอยู่ แล้วเป้าหมาย เดินทาง ออกไปต่างจังหวัด ทางทีมงานนักสืบ จะติดต่อ แจ้งให้กับลูกค้า ทราบโดยทันที ว่าจะให้ ติดตามต่อไป หรือไม่ (แต่ทางทีมงาน จะไม่มีการทิ้งงาน ให้เป้าหมายหลุด ไปอย่างแน่นอน จนกว่า จะได้รับ คำยืนยัน จากทางลูกค้า ว่าให้ยกเลิก การติดตามนั้น)

และจะตกลง เรื่องราคา ค่าใช้จ่าย กันก่อน จึงจะดำเนินการ ต่อไปได้ ทางสำนักงานฯ ไม่มีนโยบาย ที่จะทำงาน นอกเหนือจากที่ตกลง กับทางลูกค้าไปก่อน แล้วมาเรียกเก็บค่าบริการ ภายหลัง แต่อย่างใด

บริการนักสืบ คุณภาพสูง ราคาประหยัด จ้างนักสืบ
บริการนักสืบ คุณภาพสูง ราคาประหยัด จ้างนักสืบ

3. การสืบสวน ในเรื่องอื่นๆ เช่น การสืบหา ประวัติ การต้องโทษ การถูกดำเนินคดีอาญา ประวัติการพ้นโทษ การถูกออกหมายจับ การสืบทรัพย์ การสืบสวนการทุจริตในองค์กร การสืบหาข้อมูลโทรศัพท์ สืบหาเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ สืบหาเจ้าของยานพาหนะ ฯลฯ

จะมีการคิดค่าใช้จ่าย เป็นกรณีไป แล้วแต่ ตกลงกัน โดยเริ่มตั้งแต่ 3,500-10,000 บาท/งาน (ขึ้นกับความยากง่าย ของงานนั้นๆ)

จ้างนักสืบ

อัตราค่าบริการนักสืบ ในพื้นที่ต่างจังหวัด
1. การถ่ายรูปบุคคล ทรัพย์สิน รถยนต์ หรือสถานที่ต่างๆ โดยไม่มี การสะกดรอย ติดตาม บุคคลใดๆ ร่วมด้วย (10 รูป) จะคิดค่าบริการ ครั้งละ 3,500 บาท ( ลูกค้า ต้องจ่ายค่าเดินทาง เพิ่มตามระยะทาง ที่สำนักงานฯ กำหนดด้วย )
2. การสืบชู้สาว , การสะกดรอย ติดตาม สังเกตพฤติกรรม bangkok private investigator  พร้อมถ่ายรูป หรือถ่ายวิดีโอ คิดค่าบริการ เริ่มต้นวันละ 3,500-6,000 บาท ซึ่งขึ้นอยู่ กับระดับความยาก-ง่าย ของงานนั้นๆ

ตลอดจน ระยะทาง และระยะเวลา ในการจ้างด้วย ใน 1 วัน นักสืบจะทำงาน 12 ชั่วโมง โดยเริ่ม นับเวลา จากการที่ ไปรอเฝ้า เป้าหมาย ยังสถานที่นั้นๆ แต่ถ้าเลยเวลา ที่กำหนดไว้
แล้วท่านยังต้องการ ให้นักสืบ ติดตามเป้าหมาย ต่อไป ท่านต้องจ่าย ค่าทำงานล่วงเวลา ให้กับทางสำนักงานฯ โดยการตกลงค่าจ้าง แล้วแต่กรณีไป
ในการปฏิบัติงาน จะใช้ทีมงาน นักสืบ 1 ทีม ประกอบด้วย บุคคลากร จำนวน 3 คน โดยใช้ยานพาหนะ คือ รถจักรยานยนต์ 1 คัน และรถยนต์อีก 1 คัน

โดยราคา ค่าบริการนักสืบนี้ เป็นราคาสุทธิ ที่ยังไม่รวม ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง เช่น ค่าน้ำมัน ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช้จ่าย เวลาเป้าหมาย เข้าไป ในร้านอาหาร หรือสถานบันเทิง ต่างๆ กับทางลูกค้า
ส่วนในกรณี ที่กำลังติดตามเป้าหมายอยู่ แล้วเป้าหมาย เดินทางข้ามไป อีกจังหวัดหนึ่ง ทางทีมงาน นักสืบ จะติดต่อ แจ้งให้ลูกค้า ทราบทันที ว่าจะให้ติดตาม ต่อไปหรือไม่
(แต่ทางทีมงาน จะไม่มีการ ทิ้งงาน ให้เป้าหมาย หลุดไป แต่อย่างใด จนกว่า จะได้รับ คำยืนยัน จากทางลูกค้า ว่าให้ยกเลิก การติดตามนั้น) และจะตกลง เรื่องราคา ค่าใช้จ่าย กันก่อน จึงจะดำเนินการต่อ

3. การสืบสวนในเรื่องอื่น ๆ เช่น การสืบหาประวัติการต้องโทษ การถูกดำเนินคดีอาญา ประวัติการพ้นโทษ การถูกออกหมายจับ การสืบทรัพย์ การสืบสวนการทุจริตในองค์กร การสืบหาข้อมูลโทรศัพท์ สืบหาเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ สืบหาเจ้าของยานพาหนะ เป็นต้น จะมีการคิดค่าใช้จ่ายเป็นกรณีไป แล้วแต่ตกลงกัน โดยเริ่มตั้งแต่ 3,500-10,000 บาท/งาน (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานนั้นๆ)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *