ดูแลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤติ

ปัญหาสุขภาพของ ทารกแรกเกิด เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิด แต่เมื่อเกิดแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กต้องได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที ภาวะหรือโรคที่พบได้บ่อยซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤติของทารกแรกเกิด ได้แก่
ปัญหาระบบทางเดินหายใจ มีภาวะหอบหลังคลอด
คลอดก่อนกำหนด และทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อย
ครรภ์แฝดที่คลอดก่อนกำหนด
โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia)

 NICU คือหน่วยทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตNeonatal Intensive Care Unit (NICU) เรียกง่ายๆ ว่า ไอซียู สำหรับทารกแรกเกิด โดยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบเฝ้าติดตามและสัญญาณเตือน อุปกรณ์ในการช่วยหายใจ เพื่อดูแลทารกแรกเกิดในภาวะเสี่ยงที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง การทำงานของทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด เริ่มจากการประเมินความเสี่ยงของทารกก่อนคลอดในแต่ละราย
จากนั้นทีมแพทย์และพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมดูแลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตโดยเฉพาะจะประชุมวางแผนการรับมือ การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ทารกมีโอกาสเกิดปัญหาหลังคลอด เตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่จะใช้ในการเตรียมรับรายที่มีภาวะเสี่ยงหลังคลอดมาดูแลทั้งนี้ การติดตามอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดมีความสำคัญอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะในทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตภายหลังคลอดอาจจะมีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแล รักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที การเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้ทารกได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วตามไปด้วย ส่งผลให้พ้นจากภาวะวิกฤตและปลอดภัย ทำให้การดำเนินของโรคดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน เด็กหายป่วยและกลับบ้านได้ นอกจากนี้ ทีมแพทย์ NICU จะทำงานร่วมกับแพทย์เฉพาะทางต่างสาขา รวมถึงตัวคุณ  พ่อคุณแม่ ให้อยู่ในกระบวนการดูแลเท่าที่จะเป็นไปได้ จนมั่นใจว่าทารกแข็งแรงดีแล้ว คุณแม่สามารถดูแลเองได้ จึงจะอนุญาตให้ออกจาก NICU
นอกจากนี้ ยังเฝ้าติดตามให้ตัวคุณแม่สามารถดูแลลูกน้อยได้เป็นอย่างดีเมื่อกลับบ้าน คุณแม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ฝึกการเลี้ยงดูทารก การอุ้ม การให้นม ให้ยา การเรียนรู้พฤติกรรมทารก และตอบสนองได้ถูกต้อง เพื่อให้ทารกมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

ทีมแพทย์และพยาบาล NICU ประกอบด้วย

  • สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal-Fetal Medicine Specialist)
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด (Neonatologist) คือ กุมารแพทย์ที่ดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะผิดปกติ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด
  • ทีมพยาบาลที่ได้รับการฝึกฝน และเชี่ยวชาญในเรื่องการดูแลครรภ์ การคลอด และดูแลทารกหลังคลอดโดยตรง
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแลระหว่างการผ่าตัดคลอด
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต
  • พยาบาลผู้ประสานงานมารดา
  • พยาบาลผู้ประสานงานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ดูแลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤติ

ปัญหาสุขภาพของทารกแรกเกิด เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิด แต่เมื่อเกิดแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กต้องได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที ภาวะ หรือโรคที่พบได้บ่อยซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤติของทารกแรกเกิด ได้แก่
ปัญหาระบบทางเดินหายใจ มีภาวะหอบหลังคลอด
คลอดก่อนกำหนด และทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อย
ครรภ์แฝดที่คลอดก่อนกำหนด
โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia)
NICU คือหน่วยทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตNeonatal Intensive Care Unit (NICU) เรียกง่ายๆ ว่า ไอซียู สำหรับทารกแรกเกิด โดยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบเฝ้าติดตามและสัญญาณเตือน อุปกรณ์ในการช่วยหายใจ เพื่อดูแลทารกแรกเกิดในภาวะเสี่ยงที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง การทำงานของทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด เริ่มจากการประเมินความเสี่ยงของทารกก่อนคลอดในแต่ละราย
จากนั้นทีมแพทย์และพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมดูแลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตโดยเฉพาะจะประชุมวางแผนการรับมือ การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ทารกมีโอกาสเกิดปัญหาหลังคลอด เตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่จะใช้ในการเตรียมรับรายที่มีภาวะเสี่ยงหลังคลอดมาดูแลทั้งนี้ การติดตามอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดมีความสำคัญอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะในทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตภายหลังคลอดอาจจะมีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแล รักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที การเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้ทารกได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วตามไปด้วย ส่งผลให้พ้นจากภาวะวิกฤตและปลอดภัย ทำให้การดำเนินของโรคดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน เด็กหายป่วยและกลับบ้านได้ นอกจากนี้ ทีมแพทย์ NICU จะทำงานร่วมกับแพทย์เฉพาะทางต่างสาขา รวมถึงตัวคุณ พ่อคุณแม่ ให้อยู่ในกระบวนการดูแลเท่าที่จะเป็นไปได้ จนมั่นใจว่าทารกแข็งแรงดีแล้ว คุณแม่สามารถดูแลเองได้ จึงจะอนุญาตให้ออกจาก NICU
นอกจากนี้ ยังเฝ้าติดตามให้ตัวคุณแม่สามารถดูแลลูกน้อยได้เป็นอย่างดีเมื่อกลับบ้าน คุณแม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ฝึกการเลี้ยงดูทารก การอุ้ม การให้นม ให้ยา การเรียนรู้พฤติกรรมทารก และตอบสนองได้ถูกต้อง เพื่อให้ทารกมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
ทีมแพทย์และพยาบาล NICU ประกอบด้วย
สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal-Fetal Medicine Specialist)
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด (Neonatologist) คือ กุมารแพทย์ที่ดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะผิดปกติ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด
ทีมพยาบาลที่ได้รับการฝึกฝน และเชี่ยวชาญในเรื่องการดูแลครรภ์ การคลอด และดูแลทารกหลังคลอดโดยตรง
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแลระหว่างการผ่าตัดคลอด
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต
พยาบาลผู้ประสานงานมารดา
พยาบาลผู้ประสานงานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

แทงบอลออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *