นักสืบ socail

ประสบการณ์ทำงานนักสืบมืออาชีพ ที่เน้นด้านความแตกต่าง

ปัจจุบันนี้งานแต่ละอย่างต้องมีความแตกต่าง ให้เห็นชัดว่า องค์กร หรือสถานที่ทำงานได้เน้นไปที่ส่วนไหน สิ่งไหน แต่ว่างานส่วนใหญ่จะเน้นไปด้านเดียวกันหมด เพื่อหาลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมาย แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้สำนักงานนักสืบของเราแตกต่างจากที่อื่น และได้รับการตอบรับจากทางลูกค้าได้เป็นอย่างดีตลอดมา และยังคงมีลูกค้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ก็คือการให้ความสำคัญและการใส่ใจในเรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า การรักษาความลับของลูกค้าและความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจากทางผู้ว่าจ้าง ข้อมูลของผู้ว่าจ้างและผู้ที่ให้สืบทางเราจะปกปิดเป็นความลับระหว่างตัวท่านกับทางนักสืบเท่านั้น ในเรื่องของการทำงาน

หลังจากได้ตกลงรับทำงานให้กับท่านแล้ว ทางเราจะทำงานทุ่มเทอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เพราะสิ่งหนึ่งที่เรายึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอดสำหรับการทำงานให้บริการงานสืบ หา นักสืบ  ก็คือ เรื่องของความซื่อสัตย์ที่เรามีให้ต่อลูกค้า ไม่มีการรับเงินแล้วทิ้งงาน , หนีงาน หรือทำงานไม่คุ้มค่ากับเงินที่ต้องเสียไป เรื่องค่าบริการสำหรับการ จ้างนักสืบทางเราจะพิจาณาจากความเป็นจริง ไม่มีการเรียกร้องเพิ่มเติมใดๆ ภายใต้ข้อตกลงที่ได้แจ้งให้ทราบไว้ตั้งแต่ต้น

ธุรกิจให้บริการงานสืบเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงในปัจจุบัน มีทั้งบริษัทนักสืบที่เปิดให้บริการมานานนับสิบปีและนักสืบมือใหม่ที่พึ่งเปิดให้บริการ ด้วยความทีมีการแข่งขันกันอย่างสูง จึงทำให้เป็นผลดีกับทางลูกค้าที่ต้องการขอใช้บริการจ้างสืบ เพราะเงื่อนไขหรือรูปแบบการให้บริการแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างกับทางนักสืบ บางท่านอาจจะพิจารณาในเรื่องของค่าบริการเป็นหลัก หรือพิจารณาจากประสบการณ์ทำงานของนักสืบ ตลอดจนมีสถานที่ตั้งที่ชัดเจน มีตัวตนจริงหรือไม่
ท่านสามารถดู รีวิว ผลงานนักสืบบางส่วน ของเราได้ เรามีการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานอยู่เป็นระยะ ๆ ตลอดเวลา

นักสืบที่ดี

คุณสมบัติของ นักสืบ และ ลักษณะของ นักสืบ ควรเป็นอย่างไร?

  • ต้องเข้าใจเนื้องานที่จะสืบ
  • งานสืบสวนเหมาะสำหรับคนที่ไหวพริบทางปัญญาสูง ๆ
  • ที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
  • เหตุเกิดเฉพาะหน้าสามารถแก้ได้เลย
  • มีความอดทน
  • ทำงานไม่เป็นเวลา เตรียมพร้อมตลอด
  • สุขภาพดี แข็งแรง
  • มีความละเอียดอ่อน
  • เป็นคนช่างสังเกตุ
  • การรักษาความลับของลูกค้า
  • นักสืบจะมีข้อเท็จมาก เรื่องสำคัญส่วนตัวของลูกค้าต้องรักษาให้ได้
  • ไม่แพร่งพรายหรือเล่าให้ญาติพี่น้องรับทราบ
  • นักสืบต้องมีความคล่องตัวสูง
  • ติดตามสืบพฤติกรรมต้องไม่ให้รู้ว่าเรากำลังสืบอยู่ต้องมีประการณ์
  • วิธีการติดตามต้องรู้วิธี นักสืบต้องมีความรู้ทั่วไปต้องรู้เป็นอย่างดี
  • เป็นงานที่เกี่ยวกับการปลอมตัวต้องปลอมให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม
  • รู้เกี่ยวกับรายละเอียดบุคคล
  • รับงานสืบต้องสอบให้ละเอียดทำงานต้องทำให้ตรงกับผู้ว่าจ้าง

การที่จะประกอบอาชีพนักสืบนั้น ในมุมมองความคิดเห็นของผู้เขียนเองคิดว่า นักสืบต้องมีความรู้ความสามารถมากพอ ๆ กับตำรวจเลยทีเดียว แต่อาจไม่ได้ลงลึกขนาดนั้น โดยสามารถสรุปได้คร่าว ๆ ดังนี้

  • ความรู้เกี่ยวกับการสืบหาข้อเท็จจริง
  • โดยเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วยังไม่ควรด่วนสรุปว่าเป็นข้อมูลจริง ให้หาข้อสนับสนุนอื่น ๆ
  • มาเพิ่มเติมด้วย
  • การคิดเชิงวิพากย์
  • หูตาไว รู้จักสังเกต
  • ต้องรู้จักวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพราะเรื่องบางเรื่องอาจเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว
  • ต้องมีทักษะการสื่อสาร และการเจรจาค่อนข้างสูง

ส่วนมากผู้ที่จ้างวานนักสืบ มักให้สืบคดีความ หรือ เรื่องที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้, คดีที่หาผู้ต้องสงสัยเพื่อหมายจับกุม หรือแม้กระทั่งการขอให้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง เป็นต้น ตัวอย่างการจ้างวานนักสืบ มีดังนี้

  • สืบประวัติบุคคลนอก องค์กร
  • สืบหาที่อยู่บุคคล
  • สืบทรัพย์สินลูกหนี้ตามคำพิพากษา
  • สืบติดตามพฤติกรรมบุคคล ชู้สาว
  • สืบหาพยานหลักฐานในการฟ้องคดี
  • สืบบุคคลตามหมายจับ
  • สืบประวัติ ฐานะและทรัพย์สิน ก่อนสมรส
  • สืบเกี่ยวกับทะเบียนรถ ก่อนซื้อขาย หรือ ชนแล้วหนี
  • สืบฐานะ และทรัพย์สินของหุ้นส่วนทางธุรกิจ
  • สืบหาบุคคลผู้พลัดพราก

นอกจากนี้ อาชีพนักสืบยังสามารถรับงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะทางทะเบียนราษฎร์ของบุคคล บิดา มารดา บุตรและคู่สมรส เป็นผู้ช่วยทวงหนี้ก็สามารถทำได้ เพราะนักสืบต้องสืบข้อมูลการติดต่อของคนในครอบครัวที่เป็นหนี้เพื่อช่วยผู้จ้างวานทวงหนี้ได้ หรือสามารถรับงานด้านเอกสารทางกฎหมาย สัญญาทางแพ่ง นิติกรรมต่าง ๆ ก็ได้

หลักการสิ่งต้องรู้เกี่ยวกับนักสืบ

กลัวราคาแพง

เรื่องค่าจ้างงานสืบนั้นเป็นงานที่ผู้รับจ้างจะสอบถามปัญหาจากท่านแล้วกำหนดราคา ท่านสามารถต่อรองได้ตามสมควรแต่ขอให้พิจารณาถึงเหตุผลค่าใช้จ่ายตาม ความเป็นจริง เช่นงานที่จะต้องติดตามเป็นทีมโดยใช้รถยนต์อย่างน้อยค่าใช้จ่ายก็จะ อยู่ที่ 4,000 บาทถึง 6,000 บาท ( เพราะจะต้องมีรถยนต์ 1 คัน และมอเตอร์ไซค์อีก 1 คัน ใช้คนก็ต้องไม่น้อยกว่า 2 คน) ดังนั้นค่าใช้จ่ายก็จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กล่าวมา คุณจะขอให้รับงานเพียงใช้เงินวันละ 2,000 บาทเป็นไปไม่ได้เลย หากนักสืบสำนักใด กล้ารับงานท่านในราคาที่ต่ำมากเช่นนี้ก็คงทำงานไม่ได้ ดังนั้นการจ้างนักสืบท่าน อย่ากลัวหรือเกี่ยงเรื่องราคามากนักเพราะการกำหนดราคาได้กำหนดโดย หลักการตลาดทั่วไปอยู่แล้ว

กลัวถูกหลอก

การที่จะจ้างนักสืบท่านควรจะไปดูที่ทำการของบริษัทหรือสำนักงานนั้นๆแล้วแต่กรณี หากท่านไม่มีเวลาไปดูท่านก็ควรจะเลือกนักสืบที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะดีกว่า เราอยู่วงการนี้มานานก็ไม่เห็นว่าที่ใดเปิดขึ้นมาเพื่อหลอกลวงเลยแต่ที่เกิดปัญหากัน คงเป็นเพราะข้อตกลงระหว่างกันเบื้องต้นก่อนจ้างไม่ชัดเจนและความยากง่ายของ แต่ละงานไม่เท่ากันฝ่ายนักสืบไม่สอบถามข้อมูลให้ละเอียดก่อนตกลงรับจ้าง หรือฝ่ายผู้ว่าจ้างเกี่ยงเรื่องค่าจ้างมากอยากได้ที่ถูกมาก ครั้นเมื่อนักสืบไปทำงาน แล้วค่าใช้จ่ายไม่พอหรือพูดอีกนัยหนึ่งเสมือนผู้รับเหมางานคำนวณราคางาน ผิดพลาดอาจเกิดปัญหาได้ แต่สำหรับของเราแล้วจะไม่มีปัญหานี้เพราะเราจะทำ ข้อตกลงให้เข้าใจได้ง่ายและหากรับงานแล้วก็จะแก้ปัญหาให้จนเสร็จงานตามข้อตกลง หรือเกิดข้อขัดข้องก็ร่วมกันแก้ไขให้แก่ท่านเพราะเราถือว่าท่านได้ให้เกียรติเรา แล้วท่านเป็นคนพิเศษเสมอ

นักสืบที่ดีต้องมีความรอบคอบ

นักสืบต้องไม่ประมาท

นักสืบที่ดีต้องรักษาความตื่นตัว อยู่ตลอดเวลา ไม่ประมาทในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย นักสืบต้องหมั่นเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า ไม่มีงานชิ้นไหนง่าย ถ้ามันง่ายเขาคงไม่มาจ้างเราแล้ว งานนักสืบ ไม่มีง่าย มีแต่ ยากมาก ยากน้อย ยากปานกลาง เท่านั้น นักสืบทำหน้าที่สืบหาความลับ ในคน ในสัตว์ ในสิ่งของ สืบหาเป้าหมายที่ต้องการปกปิดเป็นความลับ เป้าหมายต้องมีการป้องกัน ไม่ให้ความลับรั่วไหล โดยเฉพาะเป้าหมายที่มีความฉลาดรอบคอบรัดกุม ยิ่งทำให้งานของนักสืบ ยากขึ้นไปอีก อาจมีการวางกลลวง หลอกล่อให้นักสืบ หลงกล ตกอยู่ในวังวนแห่งความสบสนงุนงง จับต้นชนปลายไม่ถูก กลับกลายจากสถานะของผู้ไล่ล่า กลายมาเป็นผู้ถูกไล่ล่า เสียเอง แบบนี้คงเสียชื่อสถาบันนักสืบหมด
ดังนั้นนักสืบต้องไม่ประมาท เมื่อจะจับเป้าหมายใด ควรจับด้วยความระมัดระวัง
ทรนงองอาจ เต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลังและความมั่นใจ เหมือนพญาราชสีห์ จับหนู หรือจับกวาง ก็ใช้ลีลาการจับไม่แตกต่างกัน

นักสืบ ต้องไม่อยากเด่นอยากดัง

นักสืบเป็นมนุษย์ที่แปลกประหลาดจำพวกหนึ่ง คือมักจะต้องเก็บเนื้อเก็บตัว
ไม่ให้ใครรู้ว่าตนเป็นนักสืบ เราจึงพบว่านักสืบ ไม่ค่อยเข้าสังคม
ไม่ค่อยสุงสิงกับชาวบ้านซักเท่าไหร่ นักสืบมักจะมีระยะห่างระหว่างบุคคล
บางทีอาจมองดูว่าเป็นคนไร้น้ำใจ อันที่จริงนักสืบก็มีเลือดเนื้อชีวิตจิตใจเหมือนกับมนุษย์ทั่วไป เพียงแต่มีความจำเป็นที่ต้องปกปิดฐานะของตนเอง เพื่อประโยชน์ต่อการทำหน้าที่นักสืบ หากนักสืบใด ชอบทำตัวโอ้อวด ให้ชาวโลกรู้ว่า ข้าคือนักสืบ
คือยอดนักสืบอัจฉริยะไม่มีใครเสมอเหมือน ทำตัวเด่นดังราวกับดาราฮอลลีวู้ด หรือ
super star แบบนี้มีหวัง สืบอะไรไม่ได้ซักอย่างเดียว เพราะว่าใครๆก็รู้จัก
พอเห็นนักสืบนี้เดินเข้ามา เป้าหมายก็คงเผ่นก่อนแล้ว นักสืบมืออาชีพ
ต้องทำตัวติดดิน กลมกลืนเป็นธรรมชาติกับสภาพแวดล้อมและ ดูธรรมดาที่สุด
นักสืบต้องไม่ทำตัวให้สะดุดตาสะดุดใจเป้าหมาย จึงจะสามารถบรรลุผลของการสืบได้ นี่คือข้อแตกต่างของของนักสืบมืออาชีพ กับคนที่มีอาชีพนักสืบ

นักสืบต้องศึกษาเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนลงมือปฏิบัติการ

ปรมาจารย์ แห่งคัมภีร์พิชัยสงคราม ซุนวู กล่าวอมตะวาจาไว้ว่า รู้เขารู้เรา
รบร้อยครั้งชนะร้อยครา ประโยคนี้ ยังคงเป็นจริงมานับพันๆปี
นักสืบจะเข้าไปสืบเรื่องใด ก็ไม่แตกต่างจากทหารที่กำลังเข้าสู่สมรภูมิรบ
เพียงแต่เปลี่ยนจากการรบกันด้วยหอกด้วยดาบ มารบกันด้วยไหวพริบสติปัญญา
เอาชนะกันแค่เสี้ยววินาที เพราะว่าบ่อยครั้ง นักสืบอาจต้องจับภาพเป้าหมาย
ในช่วงเวลาแค่เสี้ยววินาทีจริงๆ ระหว่างนักสืบและเป้าหมาย ฝ่ายใดมีข้อมูลมากกว่า
ทำการบ้านมาดีกว่า ศึกษาคู่ต่อสู้มากกว่า ฝ่ายนั้นย่อมมีโอกาสบรรลุผลแห่งเป้าหมายของตนเอง ดังนั้นก่อนที่นักสืบจะเข้าทำการ สืบเรื่องใดต้องศึกษา เรียนรู้ในตัวเป้าหมาย ให้ละเอียดรอบคอบ รู้ถึงสภาพแวดล้อม ทางหนีทีไล่ รู้จักการวางกลลวง ให้เป้าหมายเดินเข้ามาหาเรา ย่อมดีกว่าให้เราเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเป้าหมาย หากนักสืบไม่ศึกษารายละเอียดของเป้าหมาย ให้ดีก่อนลงมือ ก็เท่ากับว่า พาตัวเองไปสู่ความเสี่ยง อาจพลาดพลั้งไม่บรรลุผลแห่งการสืบ อาจบางทีต้องแลกมาด้วย เลือดและชีวิต

นักสืบต้องอาศัยประโยชน์จากเทคโนโลยีให้มาก

ปัจจุบัน เทคโนโลยีได้พัฒนาไปไกลเกินกว่าจะถอยหลังกลับอะไรที่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ เทคโนโลยีสามารถ ทำได้ง่ายเหมือนร่ายมนต์ นักสืบควรติดตามเทคโนโลยีให้ทัน ควรหมั่นหาความรู้อยู่สม่ำเสมอ ยกตัวอย่างเช่น การค้นหาข้อมูลของเป้าหมาย จากอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่นักสืบควรจะต้องศึกษาเรียนรู้และ ทำได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อประหยัดเวลา เงินตรา อารมณ์และสามารถบรรลุผลของการสืบได้อย่างถูกต้อง ได้ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตัวนักสืบโดยตรง นักสืบจะได้รับความเชื่อถือจากผู้ว่าจ้างและเป็นที่ยอมรับ ในแวดวง พวกนักสืบด้วยกัน ราวกับเป็นพ่อมดแห่งนักสืบทีเดียว

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *