LilyLucy

อาการใหม่ของ โควิด-19 แนะวิธีการสังเกตความ ผิดปกติ ของผิวหนัง

รู้หรือไม่! ผิดปกติ ” โควิด-19  ” สามารถพบค …

อาการใหม่ของ โควิด-19 แนะวิธีการสังเกตความ ผิดปกติ ของผิวหนัง Read More »

6 อาการ ความร้อน แนะสังเกต ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงสุขภาพประชาชนในช่วงสภาพอ …

6 อาการ ความร้อน แนะสังเกต ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ Read More »

ล้างมือบ่อยๆ ป้องกัน ” ไวรัสโคโรน่า ” COVID-19 7 ขั้นตอน รู้เรื่อง

ล้างมือบ่อยๆ ล้างให้สะอาด หนึ่งในวิธีช่วย #ป้องกัน ไวรั …

ล้างมือบ่อยๆ ป้องกัน ” ไวรัสโคโรน่า ” COVID-19 7 ขั้นตอน รู้เรื่อง Read More »