สุขภาพ

BMI ดรรชนีมวลกาย น้ำหนักเกิน ต้องลดน้ำหนักหรือไม่

ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) การประมาณปริมาณไขมันในร่างกายเบื้องต้น

ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) คือการประมาณปริมาณไข …

ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) การประมาณปริมาณไขมันในร่างกายเบื้องต้น Read More »

โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในเด็ก

กระเพาะปัสสาวะอักเสบในเด็ก กับเรื่องที่ควรรู้

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ในเด็กเป็นปัญหาสุขภาพที่อาจสังเกตไ …

กระเพาะปัสสาวะอักเสบในเด็ก กับเรื่องที่ควรรู้ Read More »

ราชาแห่งผลไม้

ทุเรียนกับความเชื่อที่อาจเป็นเพียงความเข้าใจผิด

ทุเรียน ราชาผลไม้ไทยที่หลายคนโปรดปรานในรสชาติหวานมัน แต …

ทุเรียนกับความเชื่อที่อาจเป็นเพียงความเข้าใจผิด Read More »

ระยะของมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากเนื้อเยื่อที่มีความผิดปกติ

มะเร็งเต้านม เป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากเนื้อเยื่อที่มีความ …

มะเร็งเต้านม เป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากเนื้อเยื่อที่มีความผิดปกติ Read More »

การระบาดของโควิด-19

การกักตัว (Quarantine) การระบาดของโควิด-19 ทั้งภายในและนอกประเทศยังคงรุนแรง

การระบาดของโควิด-19 ทั้งภายในและนอกประเทศยังคงรุนแรงอย่ …

การกักตัว (Quarantine) การระบาดของโควิด-19 ทั้งภายในและนอกประเทศยังคงรุนแรง Read More »

ไขมัน อาหารไขมันดี

อาหารไขมันดี เลือกกินให้ถูกเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ

แม้อาหารที่มี ไขมันคอเลสเตอรอลสูง นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นภั …

อาหารไขมันดี เลือกกินให้ถูกเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ Read More »