โรคเนื้อเน่า อันตราย รู้จักสัญญาณและการป้องกันได้ทันที

Necrotizing fasciitis หรือโรคแบคทีเรียที่กินเนื้อเป็นอาหาร คือ การติดเชื้อแบคทีเรียของเนื้อเยื่ออ่อน ระหว่างผิวหนัง และ กล้ามเนื้อ ส่งผลให้บริเวณที่ติดเชื้อ เกิดการอักเสบรุนแรง และเน่าในที่สุด แม้ว่า โรคนี้จะไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก แต่ก็อาจรุนแรงมาก จนต้องถอดอวัยวะออก เพื่อหยุดการแพร่กระจายของการติดเชื้อ หรือ ผู้ป่วยบางรายอาจเสียชีวิตได้ อาการของ โรคเนื้อตายเน่าเกิดจากแบคทีเรีย ที่ปล่อยสารพิษ ที่ทำลายเนื้อเยื่ออ่อน สาเหตุของ การติดเชื้อมักเกิด จากการบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นแผลเล็ก แผลใหญ่ ถลอก รอยไหม้ รอยขีดข่วน ของ สัตว์เลี้ยง รวมทั้งแมลงกัดต่อย ที่อาจทำให้แบคทีเรีย เข้าสู่บาดแผลและทำให้เกิดโรคได้ อาการและอาการแสดงของเนื้อเน่า แบคทีเรีย ที่ทำให้เนื้อเน่ามักจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว สัญญาณแรกสุดของเนื้อตายเน่าอาจเป็นแผลเล็ก ๆ ผิวหนังบริเวณนี้จะแดงและบวม การอักเสบ ปวดที่รุนแรงกว่าขนาดของแผลก็ อาจมีไข้สูงและหนาวสั่นได้ หลังจากผ่านไปสองสามชั่วโมง หรือ หลายวัน การติดเชื้ออาจลุกลาม และ ทำให้ผิวคล้ำขึ้น

ถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ติดเชื้อในกระแสเลือด ช็อก ไตวาย และอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ค่อนข้างสูง ดังนั้น หากพบสัญญาณหรืออาการที่เข้าข่ายโรคนี้ ควรไปพบแพทย์ทันที เนื่องจากการวินิจฉัยโรคมักมีความซับซ้อนและจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

โรคเนื้อเน่า (Necrotizing Fasciitis)

โรคเนื้อเน่า เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

เชื้อแบคทีเรียที่ ทำให้เกิดโรคเนื้อเน่า สามารถพบได้ในพื้นที่ที่ ขาดสุขอนามัย โดยแบ่งออก เป็นหลายชนิดและแต่ละชนิดอาจมีความรุนแรงแตกต่างกันไป หากร่างกายเกิดแผล ทั้งแผลมีดบาด แผลถลอก แผลไหม้ แผลผ่าตัด รอยเข็มฉีดยา แล้วไปสัมผัสกับเชื้อแบคทีเรียจากพื้นที่ที่สกปรกเข้าหรือไม่ดูแลรักษาความสะอาดของแผลก็อาจทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้น นอกจากนี้ การถูกแมลงกัดต่อย โดนสัตว์เลี้ยงกัดและข่วนก็อาจทำให้ติดเชื้อได้ เพราะสัตว์และแมลงมักมีเชื้อแบคทีเรียปะปนอยู่

โรคเนื้อเน่า Necrotizing fasciitis สามารถป้องกันได้หรือไม่ ?

เนื่องจากสาเหตุหลักของโรคมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียผ่านทางแผล หากมีบาดแผลไม่ว่าจะรูปแบบใด ควรทำความสะอาดและดูแลแผลอย่างเหมาะสมตามคำแนะนำดังนี้

 • ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันที หากมีแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้สำลีชุบแล้วทำความสะอาดบริเวณรอบแผลได้ แต่ห้ามใช้แอลกอฮอล์ทา

 • หรือเช็ดแผลโดยตรง

 • หากเป็นแผลลึก หลังล้างด้วยวิธีข้างต้นแล้วควรไปสถานพยาบาลทันที

 • หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลหรือทำความสะอาดบาดแผล ควรปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อขอคำแนะนำที่ถูกต้อง

 • หากถูกสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงกัด ควรไปพบแพทย์ทันที เนื่องจากในน้ำลายและเล็บของสัตว์นั้นเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคหลายชนิดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้สูง

 • ควรรักษาความสะอาดร่างกายอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ อย่างการล้างมือด้วยสบู่และการอาบน้ำ

สำหรับผู้ติดเชื้อ โรคเนื้อเน่า เมื่อไปพบแพทย์ แพทย์อาจทำความสะอาดแผล พร้อมแนะนำ การดูแลแผลอย่างถูกต้อง ร่วมกับการให้ยาปฏิชีวนะ เพื่อกำจัดและยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรีย ในรายที่มี อาการรุนแรง แพทย์จำเป็นต้องตัดเนื้อหรืออวัยวะที่เน่าและติดเชื้อเพื่อไม่ให้เชื้อลุกลามไปยังอวัยวะอื่น ๆ สุดท้ายนี้ การใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอาจช่วยป้องกันการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่ทำให้เกิดแผล ซึ่งเป็นช่องทางในการติดเชื้อได้

แบคทีเรียเข้าไปกัดกินเนื้อคนได้อย่างไร?

โรคแบคทีเรียกินเนื้อคน เกิดจากสาเหตุการเดินเท้าเปล่า ลุยโคลน โดนเปลือกหอย หรือเศษไม้ตำเท้า เศษแก้วบาด โดยเชื้อแบคทีเรียสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งทางผิวหนังหรือกระแสเลือดผ่านทางแผลที่ถูกบาด แผลถลอก รอยข่วน แมลงกัดต่อย บาดแผลไฟไหม้ การใช้เข็มฉีดยา หรือแผลผ่าตัด หากไม่ได้ดูแลรักษาแผลให้ดี อาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้

อาการของโรคแบคทีเรียกินเนื้อคน

  • ผู้ป่วยจะมีอาการร้อนบริเวณผิวหนัง ผิวหนังบริเวณรอบ ๆ เปลี่ยนเป็นสีแดง เกิดการบวมอย่างรวดเร็ว
  • รู้สึกปวดบาดแผลมากกว่าปกติ โดยอาการปวดไม่สัมพันธ์กับขนาดแผลที่เกิดขึ้น
  • ปวดแขน/ขา ตึงบริเวณกล้ามเนื้อ
  • มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีเหงื่อออก อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ มีไข้ คลื่นไส้ หรือท้องเสีย เป็นต้น
  • เกิดภาวะขาดน้ำ โดยมีอาการ เช่น กระหายน้ำ ปัสสาวะน้อย

หากมีไข้สูง มีอาการปวด และกดเจ็บบริเวณแผล มีผื่นพุพอง และผิวหนังบริเวณที่เกิดโรคจะมีม่วงคล้ำ หรือถุงน้ำอย่างรวดเร็ว จะต้องรีบให้การรักษาทันที เพราะอาจทำให้เกิดการตายของเนื้อเยื่อบริเวณที่เป็นนั่นเอง ตำแหน่งของโรคมักเกิดที่ขา เท้า หากลุกลามมากขึ้นจะเกิดภาวะแทรกซ้อน อาจติดเชื้อในกระแสเลือด หรือไตวายได้

โรคเนื้อเน่า อาการติดเชื้อที่เนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง

กลุ่มเสี่ยงต่อภาวะโรคแบคทีเรียกินเนื้อคน

  • พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ เกษตรกรดำนาไม่สวมใส่รองเท้า มีบาดแผลตามร่างกายและได้รับสิ่งสกปรกเข้าไป
  • กลุ่มผู้ที่ใช้ยา Steroid
  • กลุ่มผู้ป่วยโรคผิวหนัง อาจเกิดหลังจากป่วยเป็นโรคไข้สุกใส
  • กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว เช่น ติดสุรา ติดยาเสพติด โรคตับ โรคไต โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง วัณโรค เป็นต้น

กลุ่มผู้ที่มีบาดแผลเล็กๆ น้อยๆ แล้วไม่มีการทำความสะอาดดูแลแผลให้ดี หรือไม่ถูกต้องจนการติดเชื้อลุกลาม

รู้หรือไม่ เชื้อแบคทีเรียที่เข้าไปในร่างกายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต !!
ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด ทำให้เส้นประสาท กล้ามเนื้อและหลอดเลือดถูกทำลาย ถึงขั้นตัดอวัยวะทิ้ง หากอวัยวะในร่างกายไม่ตอบสนองก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่รอดชีวิตอาจมีแผลเป็นหรืออาจมีโอกาสพิการแขนขาได้เช่นกัน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *