การผ่าตัดนิ่วในไต โดยการเจาะรูส่องกล้องผ่านผิวหนัง (PercutaneousNephrolithotomy : PCNL)

การผ่าตัดนิ่วในไต โดยการเจาะรูส่องกล้องผ่านผิวหนัง (Per …

การผ่าตัดนิ่วในไต โดยการเจาะรูส่องกล้องผ่านผิวหนัง (PercutaneousNephrolithotomy : PCNL) Read More »