ข้อไหล่หลุด, ผ่าตัดรักษาข้อไหล่หลุด

“ข้อไหล่” ถือเป็นข้อที่มีโอกาสหลุดสูงที่สุด โดยภาวะข้อไ …

ข้อไหล่หลุด, ผ่าตัดรักษาข้อไหล่หลุด Read More »