ดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome)

ดาวน์ซินโดรม เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากมีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกิน

ดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากมี …

ดาวน์ซินโดรม เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากมีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกิน Read More »