กระจากแดด (Sun Spots)

กระ จากแดดพบได้ในคนทุกช่วงวัย แต่พบมากในผู้หญิงที่มีอาย …

กระจากแดด (Sun Spots) Read More »