ประเภทของเส้นฟอกไต

การผ่าตัดเส้นฟอกไต มี 2 ประเภท ได้แก่ 1) เส้นเลือดจริง …

ประเภทของเส้นฟอกไต Read More »