การดูแลผู้ป่วย สมองเสื่อม มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อม 30%

สมองเสื่อม เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 8 …

การดูแลผู้ป่วย สมองเสื่อม มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อม 30% Read More »