วินิจฉัยโรค ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาโป่งพองส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ

ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาโป่งพอง ส่วนใหญ่มักไ …

วินิจฉัยโรค ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาโป่งพองส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ Read More »