โรคไมเกรน

Tag

ฉีด anti CGRP เดือนละครั้ง ยับยั้งโอกาสปวดหัวไมเกรนล่าสุด มียากลุ่มใหม่ที่ชื่อ anti CGRP

ฉีด anti CGRP เดือนละครั้ง ยับยั้งโอกาสปวดหัวไมเกรน

ล่าสุด มียากลุ่มใหม่ที่ชื่อ anti CGRP (Calcitonin-gene-related [...]

Read more