คำเตือนในการใช้ยา Danazol

แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากมีประวัติ แพ้ยา Danazol หรื …

คำเตือนในการใช้ยา Danazol Read More »